ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ

O ιστότοπος grapestore.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο “ηλεκτρονικό κατάστημα” ή “ιστότοπος” ή “ιστοσελίδα”) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «Β.Πετρής & Σ. Σαλάκου Ο.Ε», η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Μεσογείων αρ. 442, 15342, με ΑΦΜ 801432865 ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2111199851, (στο εξής χάριν συντομίας καλούμενη η “Εταιρεία”).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα «Grape Store», το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  grapestore.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρείας, ή η αγορά προϊόντων, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της Εταιρείας, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της..

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  1. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για τη διενέργεια ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας, αποδέχονται ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης όλων των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα
  2. Η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων που λαμβάνουμε από προμηθευτές μας και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων και οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν και η Εταιρεία (η οποία συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνον ως ενδιάμεσος ή τελικός πωλητής) δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.
  3. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας και απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για την Εταιρεία.
  4. Επισημαίνεται ότι πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πρόσθετες πληροφορίες για κάθε προϊόν, είτε αυτές αφορούν τη φύλαξη, την κατανάλωση, ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή χρήση του εκάστοτε προϊόντος.
  5. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.
 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
  1. Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η εμφάνισή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
  2. Με εξαίρεση τα σημεία όπου αναφέρεται ρητά το αντίθετο, όλα τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών και οι εικόνες των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και τοποθεσιών τρίτων μερών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν έχουν καμία σχέση ή σύνδεση με την Εταιρεία, συνεπώς δεν πρέπει να στηρίζεστε στην ύπαρξη μιας τέτοιας σχέσης ή σύνδεσης. Οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα προϊόντα και δεν βεβαιώνεται με κανένα τρόπο ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την Εταιρεία. 
  3. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, η διάδοση, η μετάδοση, η αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του επισκέπτη/χρήστη/μέλους και η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον ν. 4624/2019, ως ισχύει καθώς και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις συναλλαγές σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Το grapestore.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση μέχρι 256-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το SSL (SecureSocketsLayer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες – και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (webservers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ/ΠΕΛΑΤΗ
  1. Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον επισκέπτη/χρήστη/μέλος/πελάτη.
  2. Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
  3. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης είναι εγγεγραμμένο μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα, έχει επιπλέον την υποχρέωση να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και να διατηρεί μυστικό τον κωδικό πρόσβασής του στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης του λογαριασμού του. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης του εφόσον δεν έχει λάβει τη σχετική ενημέρωση από το μέλος.
  4. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς νόμους και ο χρήστης δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων που δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση των ανωτέρω. Ειδικότερα, ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για:
   1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
   2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
   3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις,
   4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
   5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
   6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
   7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
   8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
  5. Επιπλέον, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της Εταιρείας όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας ή/και των συνεργατών της ή/και των άλλων χρηστών/μελών/πελατών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματος.
  6. Επιπλέον ο χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή τυχόν συναλλαγών χωρίς καμία ειδοποίηση.
  7. Επιπλέον απαγορεύεται:
   1. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του ιστότοπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία χρήσης.
   2. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της Εταιρείας.
   3. Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χορηγούνται στο www.grapestore.gr από τους χρήστες του.
   4. Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του ιστότοπου.
  8. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Eταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Γενικών Όρων Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως κι εφόσον οποιαδήποτε ζημία σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη βαριά αμέλεια της Eταιρείας, η τελευταία ευθύνεται μόνο για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την ως άνω αμέλεια της Eταιρείας. Ωσαύτως ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης/πελάτης/επισκέπτης/μέλος της Εταιρείας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  1. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει ρητά τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη/μέλος, προτού προβεί στην ολοκλήρωση της παραγγελίας του για:
   1. την περιγραφή του προϊόντος,
   2. τη συνολική αξία των προϊόντων/αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ή οποιουδήποτε άλλου τέλους,
   3. άλλες πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις (έξοδα αποστολής, παράδοσης, ταχυδρομείου).
  2. Κατόπιν της καταβολής του συμφωνηθέντος ποσού από τον χρήστη/μέλος/πελάτη, η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει το περιεχόμενο της παραγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης, η οποία ξεπερνά την προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, ο χρήστης/μέλος δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (αναφορικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, βλ. αναλυτικότερα κάτωθι τη σχετική ενότητα «ΑΛΛΑΓΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ»).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
  1. Ο επισκέπτης πραγματοποιεί τη διαδικασία εγγραφής του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμό του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (email) και επιθυμητό κωδικό πρόσβασης. Ακολούθως, θα λάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που έχει συμπληρώσει στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας ένα σύνδεσμο προς επιβεβαίωση και ενεργοποίηση του λογαριασμού του στο grapestore.gr (εφεξής, το «μέλος»).
  2. Η εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας στο grapestore.gr είναι προαιρετική. Ο κάθε χρήστης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο εγγεγραμμένος χρήστης κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει κατά την εγγραφή του, δύναται να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα και να προβεί, εφόσον το επιθυμεί, σε οποιαδήποτε παραγγελία.
  3. Η εγγραφή και η συμμετοχή του μέλους είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Το μέλος φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και η ιστοσελίδα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει το μέλος. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία την Εταιρεία ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή.
  4. Με τη συμπλήρωση και την αποστολή της σχετικής φόρμας (είτε στη φόρμα εγγραφής είτε στη φόρμα παραγγελίας) των στοιχείων του το μέλος παρέχει ταυτόχρονα σε εμάς την έγγραφη συναίνεσή του για την επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου (αναφορικά με την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούνται κατά την εγγραφή επισκέπτη, παρακαλώ δείτε κάτωθι τη σχετική ενότητα «Πολιτική Απορρήτου»).
  5. Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την ορθή χρήση του λογαριασμού τους καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα το λογαριασμό τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ζημία προκύψει από τη μη τήρηση των παρόντων όρων από τους χρήστες.
  6. Η Εταιρεία δικαιούται ανά πάσα στιγμή και αναιτιολόγητα ή/και αιτιολογημένα (π.χ. για λόγους νομιμότητας) να αρνηθεί την αίτηση ενός χρήστη για εγγραφή του στον ιστότοπο της Εταιρείας και τη διενέργεια συναλλαγών με αυτήν καθώς και να προβεί στη διαγραφή ήδη εγγεγραμμένου μέλους. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς μελών που είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 1.  ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ/ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
  1. Η παρουσίαση προς πώληση των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας έχει το χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Η Εταιρεία παραδίδει προϊόντα εντός Ελλάδος και στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης.
  2. Οι παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας grapestore.gr ολοκληρώνονται ως ακολούθως:
   1. Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού τιμήματος προς πληρωμή. Εφόσον προχωρήσετε στη συνέχεια στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, συνδέεστε με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταβολής της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας με αντικαταβολή τότε θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση.
   2. Στη συνέχεια, η παραγγελία σας περνά στο στάδιο της διεκπεραίωσης και θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει ή όταν είναι έτοιμα προς παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα. Η παράδοση των προϊόντων σας διέπεται από τους όρους που προβλέπονται στο παρόν.
  3. Παραγγελίες είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας της Εταιρείας μας +30 2111199851. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο υπεύθυνος εξυπηρέτησης τηλεφωνικών παραγγελιών καταγράφει τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε καθώς και τα πλήρη στοιχεία για την αποστολή, όπως ακριβώς ζητούνται και στη φόρμα παραγγελίας της ιστοσελίδας μας. Στη συνέχεια, σας καλεί άμεσα στα στοιχεία που εσείς μας έχετε δηλώσει για να σας ενημερώσει για το συνολικό αντίτιμο της παραγγελίας σας και ρωτά πως επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, είτε από το φυσικό κατάστημα είτε με παράδοση στον χώρο που επιθυμείτε. Σε περίπτωση που επιλέξετε παράδοση στον χώρο σας, θα ενημερωθείτε και  για το κόστος των μεταφορικών. Ακολούθως, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, η Εταιρεία μας επικοινωνεί με τον τρόπο που έχετε επιλέξει και στα στοιχεία που εσείς μας έχετε δηλώσει και σας ενημερώνει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή (στην περίπτωση που έχετε επιλέξει παράδοση στο χώρο σας) ή προς παραλαβή (σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την παραλαβή από το φυσικό μας κατάστημα).  Επισημαίνεται ότι οι τηλεφωνικές παραγγελίες μπορούν να εξοφληθούν μόνο με αντικαταβολή.
  4. Η σύμβαση αγοράς των προϊόντων, θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί μόνο αφότου εγκριθεί η πληρωμή σας και χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Σε περίπτωση αντικαταβολής ή εξόφλησης με μετρητά από το φυσικό κατάστημα μας, τα προϊόντα παραδίδονται με παρακράτηση κυριότητας (η αντικαταβολή ισχύει μόνο για παραδόσεις εντός Ελλάδος).
  5. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη σε κάποιο/α από τα προϊόντα που θέσατε στην παραγγελία ή/και που κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο παράδοσης ή για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα υφίσταται σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας, τότε η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί σας προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα σας ενημερώνει για οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας σας. Επισημαίνεται ότι είναι ευθύνη του αγοραστή να μεριμνά για την λήψη των ως άνω ενημερώσεων. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν προβλήματα στο δίκτυο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αγοραστή.
  6. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης (βλ. αναλυτικότερα κάτωθι στη σχετική ενότητα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»).
  7. Για να πραγματοποιηθεί μια συναλλαγή στην ιστοσελίδα μας, ο χρήστης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Όταν πραγματοποιείται μια παραγγελία, ο πελάτης/μέλος δεσμεύεται ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχει είναι αληθή και ακριβή, ότι είναι  εξουσιοδοτημένος χρήστης της χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει την παραγγελία και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων.
  8. Λάβετε υπόψη ότι, λόγω της φύσης κάποιων εκ των προϊόντων μας, τα οποία είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα προϊόντα, αποτελεί ευθύνη του πελάτη η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος. Ομοίως, λόγω της φύσης των προσφερόμενων προϊόντων, η Εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν/τα προϊόντα δεν παραληφθούν από τον πελάτη κατά την ημέρα παράδοσης από δική του υπαιτιότητα, δηλαδή με την πρώτη προσπάθεια παράδοσης.
  9. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποτεδήποτε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  10. Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση.
 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  1. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, η Εταιρεία μας διαθέτει διαφορετικές επιλογές τρόπου παράδοσης των προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Κατά την αίτηση της παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε έναν από τους εξής τρόπους παράδοσης των προϊόντων:
   1. Παραλαβή των προϊόντων από το φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, επί της λεωφόρου Μεσογείων αριθμ. 442, κατά τις ώρες λειτουργίας του, ήτοι από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρες 10πμ ως 10μμ (κατά τις επίσημες αργίες ενδέχεται να ισχύει άλλο ωράριο, για το οποίο η Εταιρία θα ενημερώνει σχετικά στην ιστοσελίδα της), με το όνομα που έχετε δηλώσει στην παραγγελία και τον κωδικό παραγγελίας.
    Η παραλαβή της παραγγελίας σας από το φυσικό μας κατάστημα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον λάβετε σχετική ειδοποίηση (είτε μέσω email είτε τηλεφωνικά) ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς παραλαβή. Η παραγγελία σας θα παραμείνει διαθέσιμη στο φυσικό μας κατάστημα για οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε την παραγγελία σας εντός της ως άνω προθεσμίας, η παραγγελία σας θα θεωρείται ως μη γενόμενη και τα προϊόντα θα αποδεσμεύονται. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ότι επιθυμείτε να παραλάβετε από φυσικό μας κατάστημα, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά από την Εταιρεία μας σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα κάποιου προϊόντος της παραγγελίας σας.
    Η παραλαβή από το κατάστημα δεν επιβαρύνεται με επιπλέον έξοδα.
   2. Παράδοση σε διεύθυνση που θα μας υποδείξετε εσείς. Σε αυτή την περίπτωση, η παράδοση των προϊόντων σας θα πραγματοποιείται με τις συνεργαζόμενες μας μεταφορικές εταιρίες.
    Ενδέχεται, εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, η παράδοση να πραγματοποιηθεί με ιδία μέσα της Εταιρίας μας.
    Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας είναι από μία (1)  έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας. Η Εταιρεία μας και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον πελάτη με βάση το βασικό χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων της εκάστοτε συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της μεταφορικής εταιρίας).  Η Εταιρία δεν εγγυάται για τον ακριβή χρόνο άφιξης ούτε για την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τη/τις μεταφορική εταιρία/μεταφορικές εταιρείες με την οποία/τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκφεύγουν από τη σφαίρα ελέγχου της. Η Εταιρεία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται εκ του νόμου στον αγοραστή.
   3. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων χρεώσεων για τη μεταφορά και παράδοση, όπως αναλύονται κάτωθι, η γενική τιμολογιακή πολιτική είναι η εξής:
    • Εντός Λεκανοπεδίου Αττικής: 5€ για δέματα βάρους ως 10 κιλά.
    • Για παραγγελίες των οποίων η αξία ξεπερνάει τα 60€, δεν επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα μεταφοράς.
    • Για παραγγελίες εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής το κόστος καθορίζεται ανάλογα με το βάρος των προϊόντων και υπολογίζεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Το συνολικό βάρος των προϊόντων κάθε παραγγελίας υπολογίζεται αυτόματα στη σελίδα checkout (ανάλογα με τα στοιχεία ογκομετρικού βάρους κάθε παραγγελίας) και θα περιλαμβάνεται στην αίτηση παραγγελίας σας πριν από την ολοκλήρωση και την πληρωμή.
    • Τα δέματα παραδίδονται κατά τις ημέρες και ώρες παράδοσης, όπως αυτές καθορίζονται ειδικότερα βάσει του χρονοδιαγράμματος της εκάστοτε μεταφορικής εταιρίας.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε δέσμευση συγκεκριμένης ώρας παράδοσης ή συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση από τη μεταφορική εταιρία.  
   4. Η Εταιρεία μας δύναται να μεταβάλει οποτεδήποτε και χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση το κόστος αποστολής των προϊόντων. Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώσει τους καταναλωτές μέσα από την ιστοσελίδα της. Η οποιαδήποτε μεταβολή δεν θα επηρεάσει τις παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
   5. Εάν κατά την παράδοση ο αγοραστής δεν βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης για να παραλάβει την παραγγελία του, ο διανομέας θα αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας (και εφόσον το υποστηρίζει η συγκεκριμένη εταιρεία Courier). Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον αγοραστή λαμβανομένης υπόψη και της ευπαθούς φύσης τους όπως ρητώς αναφέρεται στους παρόντες όρους. Ο διανομέας θα επιχειρήσει να παραδώσει το προϊόν έως τόσες φορές όσες προβλέπει η πολιτική της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας, άλλως θα παραμείνει στους χώρους του διανομέα με ευθύνη του αγοραστή και δαπάνη και υπό τους γενικούς όρους φύλαξης του μεταφορέα. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας για την παραλαβή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την αποτυχημένη προσπάθεια παράδοσης σε αυτόν, η παραγγελία του θα ακυρώνεται αυτομάτως
   6. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παραλάβει το δέμα του και χρειαστεί επανάληψη αποστολής, το κόστος της επαναποστολής το επωμίζεται ο πελάτης.
 1. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  1. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, η εταιρεία μας διαθέτει διαφορετικούς τρόπους πληρωμής των προϊόντων που παραγγείλατε. Οι τρόποι πληρωμής είναι οι κάτωθι:
   1. Αντικαταβολή. Με αντικαταβολή του αντίτιμου της παραγγελίας σας κατά την παράδοση του προϊόντος/των προϊόντων στον χώρο που επιλέξατε. Η αντικαταβολή δεν χρεώνεται επιπλέον του κόστους μεταφοράς. Η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής ισχύει μόνο για παραδόσεις εντός Ελλάδος.
    Προσοχή!!! Η αντικαταβολή συνιστά τρόπο πληρωμής των προϊόντων που παραγγείλατε και δεν σχετίζεται με το κόστος για την παράδοση της παραγγελίας σας (μεταφορικά).
   2. Με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα. Εφόσον έχετε επιλέξει μέθοδο πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, η ιστοσελίδα μας σας παραπέμπει στην ασφαλή (secure) φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων της κάρτας σας. Οι συναλλαγές γίνονται μέσω της τράπεζας ALPHA BANK. Η Εταιρεία δε συλλέγει και δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής λαμβάνονται μόνο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.  Αποδεκτές κάρτες είναι Visa, Mastercard, Maestro.
   3. Πληρωμή στο κατάστημά μας σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημά μας. 
   4. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
    Επιπλέον, μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε να δίνετε στην τράπεζα ως αιτιολογία τον Κωδικό Παραγγελίας. Στη συνέχεια παρακαλούμε όπως αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail. Η κατάθεση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ειδάλλως θεωρείται άκυρη. Όλες οι καταθέσεις που αφορούν σε παραγγελίες σας παρακαλούμε όπως διενεργούνται στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:
    Τράπεζα ALPHA BANKIBAN: 
    GR5201402090209002002010832
    BICCODE/SWIFT: CRBAGRAA
    Δικαιούχος: Β.ΠΕΤΡΗΣ & Σ.ΣΑΛΑΚΟΥ ΟΕ
  2. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500€ προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:
   Χρέωση σε πιστωτική/χρεωστική κάρτα
   Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  3. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε προκαταβολή για κάθε παραγγελία καθώς και να αλλάξει την τιμολογιακή της πολιτική χωρίς προειδοποίηση.
  4. H Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαφορές που υφίστανται στις τιμές των προϊόντων του φυσικού και του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η Εταιρεία δεν καλύπτει τυχόν τέτοιες διαφορές στις τιμές των προϊόντων σε περίπτωση που ο χρήστης/μέλος/πελάτης διαπιστώσει εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.
 1.      ΑΛΛΑΓΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
  1. Αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η παραγγελία δεν έχει οριστικοποιηθεί και αποσταλεί προς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επισημαίνεται ότι μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας δεν είναι δυνατή ούτε η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης για λόγους ασφαλείας, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων για τις οποίες, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον αγοραστή, η Εταιρία θα αποφασίσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  2. Εφόσον δεν επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας, υπάρχει η δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, όπως αυτό περιγράφεται ακολούθως. Στην περίπτωση που τυχόν απαιτείται η επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρεία μας ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρα. 5.6.2. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ενώ έχει ήδη αποσταλεί από την Εταιρεία μας κι ενώ έχει ήδη εξοφληθεί από τον χρήστη/πελάτη, θα πραγματοποιείται επιστροφή του σχετικού αντιτίμου της παραγγελίας (όχι όμως και των εξόδων αποστολής).
  3. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας του χρήστη/επισκέπτη/μέλους, συνίσταται να ελέγχονται προσεκτικά τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ φθαρμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κ.τ.λ.). Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, θα πρέπει να αποστέλλεται εντός 24 ωρών στο email της Εταιρείας [email protected] ευκρινής φωτογραφία, από την οποία να προκύπτει το ελάττωμα του προϊόντος. Εφόσον το εν λόγω ελάττωμα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, το προϊόν θα αντικαθίσταται άμεσα και η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής. 
  4. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης που έχει προβεί σε αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εν λόγω σύμβαση αγοράς και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως, και χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει στην Εταιρεία το λόγο για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που παρέλαβε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.
  5. Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα, ή προϊόντα που έχουν ανοιχθεί/αποσφραγισθεί.  
  6. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος που δεν εξαιρείται, τότε για την υπαναχώρηση προϊόντων που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής:
   1. Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται εντός το αργότερο 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας με ευθύνη σας και δαπάνη σας αποκλειστικά και μόνο προς το φυσικό κατάστημα μας, που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, επί της λεωφόρου Μεσογείων 442.
   2. Η επιστροφή του τιμήματος που έχετε ήδη καταβάλει, θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη πιστωτική/χρεωστική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η Εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου της επιστραφούν τα αγαθά.
 1. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
  1. Εάν οποιοσδήποτε πελάτης λάβει ελαττωματικό προϊόν, θα πρέπει να αποστέλλεται εντός 24 ωρών στο email της Εταιρείας [email protected] ευκρινής φωτογραφία, από την οποία να προκύπτει το ελάττωμα του προϊόντος ή να ενημερώνεται η Εταιρία τηλεφωνικά. Εφόσον το εν λόγω ελάττωμα οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, το προϊόν θα αντικαθίσταται άμεσα και η Εταιρεία θα επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.  Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Εταιρεία δεν θα προβαίνει σε αντικατάσταση του προϊόντος, δεδομένου ότι η Εταιρεία τηρεί όλα τα δυνατά μέτρα ασφαλείας προκειμένου τα προϊόντα της να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση.
  2. Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητα της Εταιρείας μας, που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα εξής:
   1. Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς το φυσικό κατάστημα μας, που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμ. 442 εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Η παραλαβή του προϊόντος από την Εταιρεία μας θα γίνεται μόνο από τη συνεργαζόμενη μας μεταφορική εταιρία και μόνο εφόσον έχετε προηγουμένως επικοινωνήσει με την Εταιρία μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.
   2. Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμεί να επιστρέψει ο αγοραστής, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, ήτοι χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης και γενικά τα προϊόντα να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση της αξίας τους.
   3. Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής. Επισημαίνεται ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το δε προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από την Εταιρεία μας.
   4. Σε περίπτωση επιστροφής τυχόν ελαττωματικών προϊόντων (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τα ελαττωματικά προϊόντα ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας), η επιστροφή διενεργείται υποχρεωτικά κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρεία μας, η οποία αναλαμβάνει τόσο το κόστος όσο και την ευθύνη της μεταφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρα. 5.3.
 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
  1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, εφόσον ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε τροποποίηση δια μέσου της παρούσας ιστοσελίδας. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι τυχόν μεταβολή των παρόντων όρων χρήσης δεν θα περιλαμβάνει τις παραγγελίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν την ανάρτηση των ως άνω τροποποιήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μετά τις ως άνω τροποποιήσεις, λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.
  2. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος/πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του grapestore.gr.
  3. Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του grapestore.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.
  4. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του grapestore.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν υπέχει θέση σύμβασης μεταξύ του grapestore.gr και του επισκέπτη/ χρήστη/ μέλους της ιστοσελίδας.